Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří na výměře 1443 ha zemědělské půdy, z toho orná půda tvoří 827 ha, louky a pastviny 616 ha.

V okrese Opava hospodaříme na pozemcích v katastrálních územích: Větřkovice u Vítkova, Nové Vrbno, Jelenice, Vítkov. V okrese Nový Jičín hospodaříme na pozemcích v katastrálních územích: Slezské Vlkovice, Moravské Vlkovice, Dolejší Kunčice, Kaménka.

Veškeré pozemky spadají do kategorie LFA (méně příznivá oblast). Především je to dáno tím, že obhospodařujeme pozemky v nadmořské výšce 400 – 520 m.n.m. Ve své činnosti se zaměřujeme hlavně na pěstování obilovin (sladovnický ječmen a potravinářská pšenice), řepky, máku a trav na semeno. Stále více pozornosti věnujeme výrobě objemných krmiv pro vlastní živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Pro posklizňovou úpravu obilovin a řepky jsme v roce 2007 dokončili na středisku ve Větřkovicích montáž posklizňové linky s expedičními zásobníky s podjezdovou výškou 4,25 m. K dispozici máme i sušárnu obilovin.

K dispozici na středisku je digitální váha na 50 tun s velikosti mostu 20 x 3 metry.

© 2024 ZOD SLEZSKÁ DUBINA