Chov mléčného skotu

Chov mléčného skotu je soustředěn na farmě ve Větřkovicích. Dojnice jsou ustájeny v nové stáji pro 280 dojnic, která je řešena jako volná, boxová, stelivová stáj, jejímž středem prochází krmná chodba.

Z každé strany je krmiště a 3 řady lehacích boxů. Na tuto stáj navazuje nová paralelní dojírna od firmy Farmtec a.s. s počtem dojících míst 2 x 10. Součásti této stavby je čekárna, mléčnice, šatna, soc. zařízení a kancelář. Oplachové vody z dojírny jsou skladovány v nové jímce - montovaná nadzemní smaltovaná jímka typu Vítkovice na 960 m3.

Výstavba těchto tří objektů se uskutečnila v roce 2006 a byla spolufinancována Evropskou unii z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Chov skotu nám zajišťuje zkrmování píce z luk, pastvin a víceletých pícnin, jejichž výměru každým rokem zvyšujeme v rámci protierozních opatření. Odběratelem mléka je Mlékárna Kunín a.s.

Fotogalerie chov mléčného skotu