Drobný prodej

Pro drobný prodej nabízíme :

Pšenice – balení 50 kg
Ječmen – balení 50 kg

Seno volné nebo lisované do balíků cca 2,0 q
Slámu v balících cca 2,0 q

Od 1. září 2019 výdej obilí pouze ve čtvrtek v době od 8.00 – 14.00 hod.