Drobný prodej

Pro drobný prodej nabízíme :

Pšenice – balení 50 kg
Ječmen – balení 50 kg

Seno volné nebo lisované do balíků cca 2,0 q
Slámu v balících cca 2,0 q

Vykrmená prasata