Družstvo hospodaří na výměře 1443 ha zemědělské půdy, z toho orná půda tvoří 827 ha, louky a pastviny 616 ha.

Číst dál...

Chov mléčného skotu je soustředěn na farmě ve Větřkovicích. Dojnice jsou ustájeny v nové stáji pro 280 dojnic, která je řešena jako volná, boxová, stelivová stáj, jejímž středem prochází krmná chodba.

Číst dál...

Krávy bez tržní produkce mléka chováme na farmě ve Vlkovicích, na kterou navazují přilehlé pastviny. Celkový počet pasených zvířat se pohybuje kolem 250 kusů. Používáme dvě plemena masného skotu a to Charolais a Masný Simentál.

Číst dál...

ZOD SLEZSKÁ DUBINA provozuje dvě výrobny elektrické energie. Bioplynovou stanici o instalovaném elektrickém výkonu 526 kW a fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kW. Obě tyto výrobny jsou umístěny na farmě ve Větřkovicích.

Číst dál...

Traktorové práce zajišťují traktory: John Deer 8220 228 PS, John Deer 6630 152 PS, Deutz Fahr 200 PS, Fastrac 180 PS a traktory Zetor. Ke sklizni pícnin slouží 2 sběrací vozy s řezáním značky Pőttinger.

Zajišťuje služby pro cizí, převážně terénními nákladními vozidly T 815, manipulátorem JCB, jeřábem a cisternou.

Číst dál...

Věnují se hlavně opravám zemědělských strojů. Vedle toho zajišťují opravy a údržby zařízení, montáže technologií pro potřeby družstva.

Číst dál...

Pro drobný prodej nabízíme :

Pšenice – balení 50 kg
Ječmen – balení 50 kg

Seno volné nebo lisované do balíků cca 2,0 q
Slámu v balících cca 2,0 q

Číst dál...